В  Деня на белия бастун – 15 октомври,  представители на МИГ Кирково-Златоград се включиха в „Пътуваща седянка  в Родопите“, инициатива на гражданско обединение „Равни БГ“, реализирана в региона от Сдружение за психосоциална подкрепа и личностно развитие, с партньорство на Съюза на слепите в България (ССБ) и СИБ.

Представени бяха възможностите на Местните инициативни групи   в подкрепа на местното развитие, в услуга на инициативи на и за сдружения на хора с увреждания, както  и за стимулиране на гражданската активност.

Като добри практики бяха посочени инициативите на Клуб на жените Родопчанка, ЦСРИ Златоград, формите за социално подпомагане предлагани от ДСП Златоград, както и инициативата на   група от организации за изграждане на хеликоптерни площадки за спешни случай в отдалечени населени места. Теменужка Миткова от Регионалната организация на ССБ връчи символични подаръци, изготвени от незрящи.

 

 

 

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com