В ИСУН 2020, на посочения по-долу интернет адрес,  е обявено обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване (Обява, Условия за кандидатстване с приложения, Условия за изпълнение с приложения) за предстоящ прием на проектни предложения по мярка 7,2 на МИГ Кирково-Златоград.    https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/c25229f3-9174-4978-81a8-3726d85bbf09

Предложения и коментари се приемат  до 14.12.2021, включително, от същата страница в ИСУН, като за изпращането им се изисква вход в системата.

 

 Новата процедура е предназначена за всякакъв по вид публична инфраструктура, предназначена за общини, сдружения и читалища. Планираят прием е от 17.01.2022 до 21.03.2022 г.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com