МИГ Кирково-Златоград обяввява обществено обсъждане до 04.04.2022 г, на условията за кандидатстване и приложимите документи за прием на проекти по мярка 4,2 на МИГ за инвестиции за преработка на земеделски продукти. предложения и въпроси по процедурата може да изпратите чрез ИСУН (изисква регистрация)
Планираният период за прием е 01.06.2022-31.07.2022

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com