Наближава крайния срок за подаване на проектни предложения по мярка 7,2 на МИГ за публична инфраструктура. Общини, Сдружения и общински публични институции могат да кандидатстват до 17:00 ч. на 04.04.2022,
За повече информация - вижте в ИСУН 2020:

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com