“Местна инициативна група Кирково - Златоград”, с подкрепата на Програма за развитие на селските райони,   кани желаещите да представят проектни предложения по  Мярка   4,1- МИГ Кирково-Златоград- Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства.

Процедурата е предназначена за земеделски стопани, с мин СПО 2000 евро или юридически лица с приходи, свързани със земеделски дейности.  Процедурата определя като своя основна цел - повишаване конкурентоспособността на земеделието в общини Кирково и Златоград и развитие  на наличните материални мощности в стопанствата.  Проектите се очаква да допринесат за   нови технологии в  земеделието, опазване на компонентите на околната среда и  подобряване на условията в земеделските стопанства;

Проектите се приемат до  20.06.2022 г. 17:00 часа по електронен път в ИСУН 2020:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/568305f0-d33c-4947-b417-f6c3818ef6de 

Там може да намерите и условията за кандидатстване и приложимите документи.

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com