На 01.06.2022г. МИГ Кирково - Златоград обяви процедура за нов прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.646 МИГ Кирково – Златоград - Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” към Стратегията за ВОМР, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Краен срок за подаване на проектни предложения 31.07.2022г.-17:00 часа. Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с КЕП. Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg/

Документацията по процедурата може да намерите на електронната страница на МИГ Кирково – Златоград, раздел Прием на проекти - Актуални покани, а също и в ИСУН2020 на интернет адрес:  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/5aa7f85f-062f-4f40-b551-09c39c6f7558

Кандидат в процедура може да иска разяснения по документите по условията за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com