facebook  ИСУН

В истински празник са превърна фестивала „Златната кухня на Златоград и Кирково“,  организиран от Сдружение за социална интеграция.- Златоград на 16.09.2022.  Повече от 1250 гости и  жители на Златоград опитаха от специално приготвените на централния площад местни кулинарни деликатеси – пататник, клин, баклава,  приготвени по специалните рецепти на местните домакини.

Млади хора, ангажирани от Сдружение се включиха в организацията, дегустацията и програмата. Богатата художествена програма провокира много от гостите да се включат на хорото.

Проявата е в рамките на едноименен проект по  Мярка  7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”  от Програмата за развитие на селските райони.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.