facebook  ИСУН

Детска градина „Снежанка“ Златоград стартира практическото изпълнение на проект "Децата на Златоград по пътя на народните традиции с усмивка и надежда".

На 05.05.2023, в рамките на празничните чествания за  Гергьовден,  бе организирано атрактивно детско ателие на  площада в Златоград. Дейността е по проект на Детската Градина по Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”.

На специално място беше ситуирана къща с традиционни за региона предмети,   пред която се  демонстрираха  обредни дейности по Гергьовден. Децата и учителите бяха облечени в специално ушитите по проекта носии. За  обществеността, родителите и гостите на Златоград бе  пресъздадена  празничната  обредност, свързана с бита  на хората. Организирани бяха  4 детски ателиета с  художествени  занимания с природни материали и такива по проекта. Децата изпълниха песни, стихотворения, наричания  и игри за  празника, към които се присъединиха и  техните връстници  от ДГ "Мики Маус" с. Бенковски и ДГ "Радост" - Златоград.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.