facebook  ИСУН

Актуални приеми:

За поредна година на 09.09.2023г. се проведе събитие на открито за популяризиране дейността на Местна инициативна група под надслов „Подкрепете местното“. Празника съвместно с „Фестивал на Плодородието“ в Кирково се провежда традиционно и цели приемственост в представяне даровете на природата, грижовността на стопаните и бележи началото на есенния сезон. Идеята за провеждане на Празника на МИГ и Фестивала е обвързана с местния поминък и отраслите, в които район Кирково има силни позиции – картофопроизводство, зеленчукопроизводство – капия, домати, лук и други земеделски култури: овощарство, пчеларство и много други занаяти.Богата художествена програма и красиво аранжирани щандове с плодове и зеленчуци зарадваха посетителите на празника.  Местни културни обичаи и традиции,  изложби на местни продукти, традиционна кухня с местни храни и напитки бяха представени от НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА на територията на община Кирково. Гостите на празника имаха възможност да дегустират с усещане за любов и грижа, традициите и култура във всяко едно от изложените производства на различните ястия и продукти. Заслужено внимание тази година получи „Нейно Величество – Лютеницата”, която беше основен акцент на празника. В нейна чест се организира конкурс за най-вкусната лютеница, а нейната основна суровина - червената капия изпъстри площада и родното производство за пореден път доказа качеството на емблемата на Кирково.

Екипът на „МИГ Кирково – Златоград” изказва своите благодарности на Народно читалище „Никола Вапцаров-1947г.” с. Кирково и Община Кирково, които подкрепиха организацията и провеждането на празника.

Дейността на МИГ Кирково-Златоград беше представена с Офис на открито, където присъстващите получиха рекламни материали и информация за МИГ за изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, реализираните проекти, както и текущите приеми.

 

 

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.