facebook  ИСУН

Актуални приеми:

Център за развитие и подкрепа на бизнеса споделя:
 
Нашият клиент "Меги-Козметик" ООД е пример как с упорство и амбиция няма невъзможни неща.
В ход е реализацията на проект BG06RDNP001-19.588-0005-C01 «Създаване на студио за козметични, лазерни и отслабващи процедури» , разработен от нашия екип и финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Местна Инициативна Група - МИГ- Кирково Златоград по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”.
Първите заявки за оборудване са вече доставени и "Меги-Козметик" ООД с гордост разкриват какво са подготвили за своите клиенти: Професионален диоден лазер - за перфектна кожа и ефективна лазерна епилация; Професионален апарат за аква пилинг и скин анализатор - за индивидуално подбрана и персонализирана грижа за лицето; Масажна и козметична кушетка - за комфорт и релаксация на клиентите.
Вече има две млади и мотивирани професионалистки, преминали обучение, които очакват да посрещнат първите клиенти.
Екипът на фирмата с нетърпение очаква и следващите доставки на още модерно оборудване, закупено в рамките на проекта, за да може да предложи още по-широк спектър от услуги и да задоволи изискванията на своите клиенти.
 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.